CONTACT            DISCLAIMER          ANBI INFORMATIE

 

 

Stichting Hart voor Kansloze Dieren is opgericht in 1992 met als doel het bijstaan van kansarme dieren. Doormiddel van opvang en medische zorg wordt er voor de dieren gezorgd, maar ook met dierenvoedselhulp aan diegene welke zich inzetten voor dieren alsmede dieren eigenaren welke aanwijsbaar niet meer in staat zijn hun dieren te onderhouden.

 

Op die wijze helpt de stichting ook met het castreren en steriliseren van dieren.

 

Zo heeft de stichting zich inmiddels meer dan 20 jaar ingezet voor alle dieren. Dit zonder uitzondering. Van kat tot postduif en van hond tot kraai. Onze stichting maakt geen onderscheid tussen dieren.

 

Als onderdeel van de stichting heeft ook Stichting Castraatje meegedraaid. Dit deel van de stichting richtte zich in het bijzonder op het voorkomen van zwangere dieren, waarvan de jongen doorgaans als zwervers eindigen of op zín minst een dieronwaardig bestaan te wachten staat. Stichting Castraatje is inmiddels als op zichzelf staande stichting gestopt en weer opgegaan in Stichting Hart voor kansloze Dieren.

 

Besloten is om de regels voor Castratie en sterilisatie aan te scherpen om misbruik te voorkomen. Mensen die leven van een minimum inkomen komen in aanmerking voor onze steun. Via onze eigen vaste                                                              dierenarts zorgen wij voor de zorg van de dieren.

 

Deze stichting blijft zich inzetten met hulp van onze vrienden en de trouwe donateurs die we zeer dankbaar zijn.


Postadres: Kelbergen 31, 1104 LB te Amsterdam.

Email: info@sthvkd.org

Telefoonnummer: 0643952238

RSIN: 8138.80.221

KVK 41214808

IBAN: NL37 INGB 0007 2323 53


Intern Nieuws

Begin augustus is het gezicht van onze stichting overleden. Sara was sinds jaren met haar karakteristieke koppie en prachtige ogen dat waar onze stichting voor stond en pronkt op onze logoís.

Sara was het absolute voorbeeld van een kansloos dier. Hoe oud Sara precies geworden is weten we niet. Sara was een gevonden zwerfkat. We weten wel dat ze oud geworden is. Sara had een geweldig leventje bij ons en is uiteindelijk heel rustig in haar slaap overleden.

Over Sara is een stuk geschreven in onze nieuwsbrief. Dit artikel kunt u HIER lezen.